fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Pytanie (układy, bloczki) kochamfizykę: Pytanie: Czy liczba naciągu linek była uwarunkowana ilością ciał znajdujących się w danym układzie? Czy to kompletnie nie jest ze sobą powiązane?
23 mar 22:34