fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Kula uderza sprężyście Kajetan: Kula o masie 0,5 kg, poruszająca się ze stałą prędkością 5 m/s uderza centralnie i sprężyście w nieruchomą kulę o masie 1 kg. Policzyć prędkości obu kul po zderzeniu zakładając, że w wyniku zderzenia pochłaniana jest 0.1 część energii.
23 mar 20:46