fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
pomocy pawel21: Obliczyć gęstość wodoru w temperaturze 15 C i pod ciśnieniem 730 mm Hg. Znaleźć gęstość wodoru ρ w temperaturze t = 15°C i pod ciśnieniem p = 730 mm Hg. Wodór traktujemy jako dwuatomowy gaz doskonały
20 mar 17:48