fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
x grizzzzly: W zamkniętym naczyniu o objętości 2 l znajduję się m gramów azotu i m gramów argonu w warunkach normalnych. Ile ciepła należy dostarczyć,aby ogrzać tę mieszaninę gazów o 100 K
20 mar 17:47