fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
rghdhjkgkgjkmnfgcngbfdng jooooooooooł: Między dwiema płytami oddalonymi od siebie o 1 mm znajduję . się powietrze i jest utrzymywana między nimi różnica temperatur T=1 K. Pole każdej płytki wynosi S=100 cm2. Ile ciepła zostaje przeniesione wskutek przewodnictwa cieplnego z jednej płytki do drugiej w ciąga 10 min? Przyjąć, że powietrze znajduje się w warunkach normalnych. Średnicę cząsteczki powietrza przyjąć równą 3*1010 m.
20 mar 17:47