fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
4643659768475686587 214539608546: Silnik parowy o mocy 14,7 kW w ciągu 1 h pracy zużywa 8,1 kg węgla o cieple spalania 3,3 107 J/kg. Temperatura kotła wynosi 200 C, a temperatura chłodnicy — 58 C. Znaleźć rzeczywistą sprawność silnika 1 i porównać ją ze sprawnością 2 doskonałego silnika cieplnego, pracującego według cyklu Carnota w tym samym przedziale temperatur.
20 mar 17:46