fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
HELP luiza: W naczyniu o objętości 10 l znajduje się 0,25 kg azotu o tempera− ' turze 27 C. 1) Jaką część ciśnienia gazu stanowi ciśnienie uwarunkowane siłami oddziaływania wzajemnego cząsteczek? 2) Jaką część objętości naczynia stanowi objętość własna cząsteczek?
20 mar 17:45