fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
nie ogarniam tego zadania POMOCY! marek6765: Temperatura wrzenia benzenu (C6H6) przy p=1 atm wynosi 80,2 C. Znaleźć ciśnienie nasyconej pary benzenu w temperaturze 75,6 C, jeśli średnią wartość jego ciepła parowania w danym przedziale tempera− ur przyjmiemy równą 4−105 J/kg.
20 mar 17:45