fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
ciśnienie Tomek: Ciśnienie powietrza wewnątrz bańki mydlanej jest o 1 mm Hg większe od atmosferycznego . Obliczyć średnicę bańki. Napięcie powierzchniowe roztworu mydlanego przyjąć równe 0,043 N/m.
20 mar 17:44