fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Termodynamika xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Rtęć jest nalana do naczynia szklanego o wysokości L= 10 cm. W temperaturze t=20 C poziom rtęci jest o h= 1 mm niższy od górnej krawędzi naczynia. O ile można ogrzać rtęć, aby nie wylała się ona z naczynia? Współczynnik rozszerzalności objętościowej rtęci przyjąć równy B=1,82*104 K1. Rozszerzalność szkła pominąć.
20 mar 17:43