fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Prąd o rany julek: Różnica mocy wydzielonej na dwóch zarówkach zasilanych z sieci miejskiej wynosi 20 wat,
 3 
a stosunek tych mocy wynosi

.Jaką moc mają te żarówki?
 2 
Czy niezależnie od napięcia sieci miejskiej[(220 V,230 V)−napięcie skuteczne prądu zmiennego] warunki zadania mogą spełniać te same żarówki?
19 mar 03:49
pudel i hanecka:
 P1 3 
P1−P2=20 ∧

=

 P2 2 
______________________________ P1=60 wat,P2=40 wat ______________________ Czy niezależnie...? _________________________
(220)2 (220)2 R2 3 


=20 ∧

=

R1 R2 R1 2 
_________________________________________________
(230)2 (230)2 R2 3 


=20 ∧

=

R1 R2 R1 2 
_________________________________________________ Powyższe układy równań mają na R1 i R2 inne rozwiązania Więc nie bardzo te same
19 mar 04:20