fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Praca przeciw sile Eryke: Jak obliczyć pracę przeciw sile? Czy to jest praca jaką wykonuje ta siła, tylko o przeciwnym zwrocie? Co to dokładnie znaczy?
18 mar 20:53
W: = ∫FΔr ⇒ iloczyn skalarny wektora siły i przesunięcia czyli FΔrcos∡(F, Δr) jeśli W < 0 tak jak np. jest z siła tarcia, bo ∡(F, Δr) = 180o ⇒ cos 180o = [PC[−]] 1 to jest to praca "przeciko sile" tarcia i to jest napisane w kazdym podręczniku
19 mar 08:11
Karo: Niestety. Przejrzałam ileś podręczników i w żadnym tego nie widziałam
20 mar 11:59