fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Masa molowa Argonu QWERTY: Zakładając, że ciepło właściwe przy stałej objętości argonu wynosi 0,314 J/g∙K oblicz: masę molową oraz masę atomu argonu
17 mar 11:05
wj: wyguglaj sobie wzory na ciepło włąaściwe i molowe
17 mar 18:05