fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
wahadło matematyczne Whale: Wahadło matematyczne o długości l = 1m, wyprowadzone z położenia równowagi wychyla się podczas pierwszego wachnięcia o 5cm, podczas drugiego o 4cm. Ile wynosi amplituda kolejnego wachnięcia? Ile wynosi czas relaksacji? Mogę prosić o wskazówki jak zabrać się za to zadanie?
17 mar 10:58
wj: wyguglaj dekrement logarytmiczny
17 mar 18:04