fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
prawo ciaglosci pwpwp: Naczynie A (naczynie Mariotte’a) wypełnione wodą jest połączone z atmosferą poprzez rurkę szklaną a , wstawioną w szyjkę naczynia . Kurek K znajduje się na wysokości h2 = 2 cm nad dnem naczynia. Oblicz prędkość wypływu wody z kurka K w przypadku, gdy odległość między dolnym końcem rurki a i dnem naczynia wynosi: 1) h1 = 2 cm, 2) h1 = 7,5 cm, 3) h1 = 10 cm.
16 mar 21:28
zawracanie głowy: ajak się łączy z atmosferą
16 mar 22:57
pwpwp: w sensie ze wyplywa z kurka xd
17 mar 19:21
Leszek: Podaj rysunek !
17 mar 20:33