fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
zasada zachowania energii Kajetan: Pewien pomysłowy budowlaniec wymyślił urządzenie do podawania cegieł na mur. W tym celu umieszczał cegłę warzącą 1.8kg na sprężynie o stałej k=450 N/m. O ile cm powinno być początkowe ściśnięta sprężyna aby cegła mogła być wyrzucona pionowo do góry na wysokość 3.6 m? Masę sprężyny zaniedbać. Jaką ma długość sprężyna w momencie oderwania się cegły w stosunku do długości sprężyny bez obciążenia?
16 mar 12:51
zawracanie głowy: znasz wzory na energię spręzystości, potencjalną i kinetyczną to zastosuj ZZE
16 mar 22:54