fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
fgdgdgf jacek: rysunekBartek z Jolą wybrali się do wesołego miasteczka na karuzelę łańcuchową. Bartek ma masę 60kg, a Jola 40 kg. Okres obiegu karuzeli to 6,28s, a promien okregi jaki zataczaja krzesełka wynosi 5m 1.Oblicz wartość prędkości liniowej z jaką poruszają się krzesełka. 2. Oblicz wartości sił naciągów łańcucha działających na krzesełko Barka i Joli 3. Uzasadnij, wykonując odpowiednie obliczenia, słuszność lub fałsz następującego twierdzenia: "Kąt odchylenia od pionu łańcucha, na którym wisi krzesełko Bartka jest większy, niż kąt o jaki wychyli się krzeselko Joli
 2πR 
1) v=

=5m/s
 T 
 Fd 
2)tgα=

=1/2 ⇒ α=27
 mg 
cos27=mg/N
 mbg 
Nb=

=674N
 cos27 
 mbj 
Nj=

=450N
 cos27 
 v2 
3) tgα=

− nie zależy od masy, dla dwóch osób kąt wychylenia jest ten sam
 Rg 
Dobrze?
14 mar 21:39
merry-go-round: Metoda dobra ale kąt trochę inny, nie wiadomo czy każde siedzi oddzielnie czy razem na jednym krzesełku.
15 mar 08:38
jacek: Dzięki
16 mar 09:37