fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Ruch po okręgu// układ nieinercjalny lao_1316: rysunekDzień dobry! Prosiłabym bardzo o pomoc w poniższych zadaniach: 1. Do nitki o dlugosci 1m przymocowany kulkę. Kulka ta porusza sie ze stałą prędkością w płaszczyźnie pionowej, tak że w najwyższym położeniu nitka jest wyprostowaną, ale nie napięta. Oblicz siłę napięcia nici w najniższym położeniu kulki. Masa kulki wynosić 0,2kg. 2. Autobus poruszał się z prędkością 20m/s po zakręcie o promieniu 100m. Na podłodze znajdowało się ciało o masie 2kg. Współczynnik tarcia ciała o podłogę wynosi 0,1. Oblicz najmniejsza i największą wartość siły jaką należy działać na to ciało, aby nie przeżywali sie po podłodze autobusu. 3. Na równi pochyłej o kącie nachylenia 30 stopni znajduje się sześcian, dla którego współczynnik tarcia o równię wynosi 0,725. Z jakim przyspieszeniem powinna poruszać się równia w kierunku pokazanym strzałką, aby sześcian zaczął poruszać się w górę równi. (bardzo przepraszam za słaby rysunek, ale robię to wszystko na tablecie starej generacji i ledwo co nawet narysowalam tylko to).
12 mar 19:50
∑: Akurat rysunek wyszedł ci najlepiej czego nie można powiedzieć o treści emotka zatem pomogę tylko w 3) warunek równowagi na równi: macosα = mgsinα + μmgcosα zatem ruch w górę zacznie się jeśli a ≥ g (tgα + μ)
13 mar 09:11
∑:
 m 
a ≈ 12,8

 s2 
13 mar 09:13
lao_1316: Dziękuję bardzo!
13 mar 15:29