fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Pudełko o masie 450 g zostało rzucone na płaski stół tak, że w momencie zetknięc Kajetan: Pudełko o masie 450 g zostało rzucone na płaski stół tak, że w momencie zetknięcia ze stołem miało prędkość 2,8 m/s. Ze względu na tarcie przemieściło się po stole na odległość 1m. Jakie było przyśpieszenie pudełka? Jaka była wartość siły tarcia?
11 mar 10:09
hg:
11 mar 11:49