fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Kinematyka tark: Laser emitujący skolimowaną (wąską) wiązkę światła obraca się względem osi prostopadłej do emitowanej wiązki wykonując n obrotów na sekundę. Ekran o długości a, na który pada wiązka światła laserowego jest umieszczony w odległości x od obracającego się lasera. Obserwator widzi na ekranie plamkę świetlną, która przemieszcza się przy każdym obrocie lasera. Obliczyć prędkość liniową ruchu plamki świetlnej v na ekranie.
10 mar 17:34
Leszek: Patrz matematyka ....
10 mar 21:41
11 mar 08:35