fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Jakie sily dzialaja na linki? Kajetan: Worek o masie 50 kg zawieszony jest na lince. Linka ta przyczepiona jest do dwóch innych linek zamocowanych do sufitu w dwóch różnych punktach. Linki zamocowane do sufitu tworzy z sufitem kąty 30stp i 45stp. Jakie siły działają na linki?
10 mar 15:42
∑: rozłóż siły na składowe w układzie XOY a potem ∑Fxi = 0 ∑Fyi = 0
11 mar 08:34