fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Termodynamika, tłoki Karolek: Cześć! Czy jest mi ktoś w stanie pomóc w tych dwóch zadaniach? 1. W cylindrze zamkniętym tłokiem o masie m i powierzchni S znajduje się powietrze o temperaturze T1. Po położeniu na tłoku masy M jego odległość od dna cylindra zmniejszyła się n razy. O ile wzrosła temperatura powietrze w cylindrze? Ciśnienie atmosferyczne P0=105Pa. 2. W cylindrze zamkniętym tłokiem o powierzchni S=100cm2 znajduje się m=28g azotu w temperaturze T1=273K. Naczynie rozgrzewa się do temperatury T2=373K. Na jaką wysokość h podniesie się tłok o masie M=100kg. P0=105Pa.
9 mar 23:14
tak: cześć !
10 mar 09:48