fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
wektor położenia dla ciała poruszającego się ruchem jednostajnym Maciej: Kapitan łodzi podwodnej P spoczywającej tuż pod powierzchnią wody w początku układu odniesienia x−ydostrzega nieprzyjacielski okręt O płynący ze stałą prędkością ~v1 = (3√3, 1) Torpeda, którą dysponu jełódź podwodna porusza się z prędkością o wartości v2 = 8. Pod jakim kątem względem osi x należy wystrzelić torpedę, aby trafiła nieprzyjacielski statek? Przyjmij, że w momencie wystrzelenia torpedy, nieprzyjacielski statek znajduje się w miejscu o współrzędnych (√3, 3). Gdzie będzie znajdował się okręt w momencie trafienia torpedy? Zadanie należy rozwiązać stosując wzór nawektor położenia dla ciała poruszającego się ruchemjednostajnym ~r = ~r0 + ~vt.
8 mar 02:41
Ubot: zastosuj zasadę Fermata
8 mar 09:44