fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Wspólczynnik tarcia. Beryk: Wagonik bez napędu jadący z szybkością 16 m/s napotkał wzniesienie o kącie nachylenia α=30 do poziomu. Wagonik ten wjechał na wysokość 6,8m. Masa wagonika wynosi m=200kg. Oblicz współczynnik tarcia o podłoze.
5 mar 21:24
:B: i jak zamierzasz się zabrać za to zadanie ?
6 mar 09:48