fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Drgania - siła sprężystości Bizon: Jednorodną sprężynę o stałej sprężystości k, która w stanie nieodkształconym ma długość L, przecięto na dwie części o długościach L1 i L2, przy czym L1 = nL2. Wyznacz stałe sprężystości: (a) k1 i (b) k2 obu otrzymanych w ten sposób sprężyn jako funkcje n i k. Klocek ustawiony na poziomej idealnie gładkiej powierzchni i przyczepiony do pierwotnej sprężyny drga z częstotliwością f. Jeżeli sprężynę zastąpimy jednym z jej kawałków o długości L1 lub L2, to częstotliwość drgań będzie odpowiednio równa: f1 i f2. Wyznacz zależności częstotliwości (c) f1 i (d) f2 od f.
5 mar 20:45
:B: i jak zamierzasz się zabrać za to zadanie ?
6 mar 09:48