fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
prosze 1996: 1. Płyta stalowa jest z jednej strony wystawiona na karbonizację z drugiej na dekarbonizację w temperaturze 700°C. Obliczyć strumień dyfuzji węgla przez płytę, jeśli koncentracja węgla na karbonizowanej powierzchni na głębokości 5 i 10mm wynosi odpowiednio 1.2 i 0,8 kg/m3. Współczynnik dyfuzji wynosi w danej temperaturze 3 x 1011 m2/s 2.Współczynnik dyfuzji miedzi w aluminium w temperaturze 500 i 600 °C wynosi odpowiednio 4,8 x 1014 m2/s i 5,3 x 1013 m2. Oblicz przeciętny czas dyfuzji w temp. 500°C , który indukuje taki sam skutek dyfuzyjny jak 10 godzinna obróbka w temp. 600°C.
4 mar 19:21
:D: a o co prosisz ?
5 mar 08:46
1996: O rozwiazanie
5 mar 09:07
:C: a wiesz o czym w ogóle piszesz ?
5 mar 13:09