fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Punkt materialny porusza się po okręgu o promieniu 4 m Kajetan: Punkt materialny porusza się po okręgu o promieniu 4 m w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara wykonując jeden pełny obrót w ciągu 30 s. W czasie t = 0 znajduje się w punkcie O. Znaleźć wartość i kierunek wektora położenia po upływie 5 s, 7,5 s i 10 s. Wartość i kierunek przemieszczenia między 5 i 10 s, wektor prędkości średniej w tym przedziale, wektory prędkości chwilowej na początku i końcu tego przedziału, wektor średniego przyspieszenia w tym przedziale, wektor przyśpieszenia chwilowego na początku i końcu tego przedziału.
3 mar 14:26