fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Kinematyka Fizyka: Na wykresie przedstawiono zależność prędkości od czasu dla pewnego pojazdu poruszającego się na prostym odcinku drogi. Zapisz równanie zależności v(t) przedstawionej na wykresie https://zapodaj.net/0d3554478e8fa.jpg.html Prosze o rozwiązanie
28 lut 19:00
Fizyka: b) Oblicz drogę, jaką pokonał ten pojazd w czasie 20s c) Oblicz przemieszczenie pojazdu po 20s
28 lut 19:15