fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
prad pwpwp: Napięcie zasilające komputer jest zależnością U(t)=230 \sqrt{2}\sin (2\pi \cdot 50t + 45\circ)V a natężenie prądu i(t)=2 \sqrt{2} \sin (2\pi \cdot 50t)A. Zapisać wartość napięcia i natężenia prądu w postaci zespolonej, obliczyć wartość impedancji komputer, narysować schemat zastępczy.
27 lut 22:24