fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Bryła sztywna (2 zadania) - kołowrót oraz pręt obracający się poziomo Em_Kej: Witam, Mam problem z dwoma zadaniami z bryły sztywnej. 1. Studnię wyposażono w kołowrót o promieniu 11 cm, na który nawinięty jest łańcuch na końcu którego zaczepione jest wiadro. Do kołowrotu przymocowana jest korba o długości 70 cm. Z jakim przyspieszeniem porusza się wiadro pełne wody wyciągane ze studni? Masa wiadra z wodą wynosi 10 kg, masa kołowrotu wynosi 5 kg, a jego moment bezwładności można obliczyć ze wzoru I=1/2 mr2, człowiek wyciągający wiadro działa na koniec korby siłą 200 N. 2. Na końcu poziomego pręta o długości 11 m i masie 7 kg znajduje się mała kula o masie 10 kg. Pręt obraca się poziomo wokół pionowej osi przechodzącej przez jego środek. Czy możliwe jest dwukrotne zwiększenie prędkości kątowej wirowania pręta poprzez zmianę położenia kuli na pręcie? Jeśli tak to w jakiej odległości od osi obrotu powinna znaleźć się kula? M. bezwładności pręta I=1/12 ml2, l − dł. pręta. Trudno mi jest narysować rysunek do tych zadań, a co dopiero pomyśleć nad rozwiązaniem. Z góry dziękuję za pomoc
24 lut 12:01