fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Układ jednowymiarowy-dynamika elektromechaniczna Bartek: Dla układu jednowymiarowego składającego się z 4 części o długości odpowiednio 2m,1m,2m,2m i długości w kierunku Z 1m każda o przenikalnościach odpowiednio równych: 1 − przenikalność względna równa 200, 2−przenikalność względna równa 100,3−przenikalność względna równa 200,4−przenikalność względna równa 100, określono wartości składowej Z potencjału wektorowego odpowiednio równe: Az=0 Wb/m na lewym brzegu obszaru, Az=−4 Wb/m w punkcie połączenia obszaru 1z2, Az=−9 Wb/m w punkcie połączenia obszaru 3z4 oraz Az=−11 Wb/m na prawym brzegu obszaru. a) Narysuj wykres funkcji bazowych dla wszystkich węzłów b) Dla podziału obszaru na 4 elementy określić równanie dla węzła pomiędzy obszarem 2 a 3 c) Obliczyć wartość potencjału w tym węźle na podstawie rozwiązania tego równania d) Obliczyć wartość indukcji w obszarach na podstawie otrzymanych wartości potencjałów Ktoś może pokazać jak wziąć się za takie zadanie? Będę wdzięczny za każdą odpowiedź. Pozdrawiam
21 lut 14:31
kasia: ja też cię pozdrawiam
21 lut 19:30