fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Balon i wyrzucenie balastu Rerere: rysunekBalon na rozgrzane powietrze opada pionowo w dół z prędkością o wartości 0,3 m/s. Masa całkowita balonu wynosi 400kg. Wartość siły wyporu działającej na balon wynosi 3800N. Przyjmujemy,że wartość przyspieszenia ziemskiego wynosi 10m/s². Oblicz, jaką masę obciążenia należy wyrzucić z balonu, aby zaczął się on wznosić z prędkością o tej samej wartości 0,3 m/s. Zakładamy, że powietrze ma taki sam spływ na ruch balonu w górę i w dół.
19 lut 19:18
Leszek: Gdy balon opada w dol : Mg = Fwyp + Foporu Gdy balon wznosi sie do gory : Fwyp = mg + Foporu Δm = M − m
19 lut 20:28