fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Oblicz masę powietrza, które wpłynie przez nieszczelne okno. Mikolaj: Cześć, mam problem z wynikiem zadania. W pustym, zamkniętym pokoju o objętości 60m3 spadła o 8o C. Oblicz masę jaka wpłynie do tego pokoju przez nieszczelne okno. Masa molowa powietrza jest równa 29 g/mol a ciśnienie atmosferyczne było stałe i wynosiło 101 300 Pa.
 M p V 
Wyprowadziłem wzór Δm =

(M = 29 g/mol) ale wynik wychodzi 1000 razy zbyt duży.
 R T 
Problem najprawdopodobniej leży w jednostkach, ale nie jestem w stanie sam do tego dojść. Jest ktoś w stanie pomóc?
17 lut 19:10
Leszek: M = 0,029 kg/mol T= 281 K R= 8,31 J/mol K
17 lut 19:18
Mikolaj: Zmianę z g/mol na kg/mol uwzględniłem i otrzymałem 2651 kg, wynik z odpowiedzi to około 2 kg. Wynik z Twoimi danymi ma jeszcze inną wartość.
17 lut 19:32
Leszek: Zadanie jest zle sformulowane : Powinno byc : W pustym zamknietym pokoju o objetosci V = 60 m3 znajduje sie powietrze o temperaturze T1 = 20 ° C ( 293 K ) pod cisnieniem p = 101 300 Pa . Oblicz mase powietrza jaka wplynie do pokoju przez nieszczelnosc okna jezeli temperatura spadla o 8 °C ., μ = 0,029 kg/mol Z rownania Clapayrona :
  pV μ  pV μ 
m1 =

oraz m2 =

 RT1 RT2 
 pVμ 1 1 
Δm = m2 −m1 =

*(


)
 R T2 T1 
17 lut 21:19