fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
bryła sztywna 767: Słup pionowy o wysokości h=3m podpiłowany u podstawy upadł na ziemię. Obliczyć prędkość liniową jego górnego końca w momencie uderzenia o ziemię. Jaki punkt słupa będzie miał podczas padania tę samą prędkość, jaką miałoby ciało spadające z wysokości równej wysokości tego punktu. Przyjąć, że dolny koniec słupa nie przemieszcza się. (Skorzystaj z zasady zachowania energii)
14 lut 23:20
: i co skorzystałeś ?
15 lut 08:23