fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
kinematyka pomoc1: Pociąg jedzie ruchem jednostajnym z szybkością 54km/h. W wagonie, w kierunku ruchu pociągu idzie pasażer z szybkością 2m/s. Przyjmując torowisko za układ odniesienia, oblicz szybkość pasażera. Weź pod uwagę dwa przypadki: a) gdy zwroty prędkości pasażera i pociągu są zgodne, b) gdy zwroty tych prędkości są przeciwne.
14 lut 17:24
Leszek: a) v = v1 + v2 = .... b) v = v1 − v2 = .....
15 lut 21:58