fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
fg jacek: Kiedy używać wzoru v=2πr/T, a kiedy wzoru na pierwszą prędkość kosmiczną, jeżeli satelita jest powiedzmy na 40000 km nad Ziemią?
10 lut 19:39
Leszek:
 Mm 
mv2/r = G

⇒ v = GM/r
 r2 
Dla powierzchni Ziemi , czyli dla pierwszej predkosci kosmicznej r=Rz Dla odleglosci h od powierzchni Ziemi r= Rz + h , Rz − promien Ziemi M− masa Ziemi
10 lut 20:46