fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
ZZE bryła sztywna Kacper: Drewnianą jednorodną belkę o masie M=5kg i długości l−1m zamocowano tak, że może obracać się wokół osi poziomej przechodzadzej przez jeden z jej końców. W drugi koniec nieruchomej, zwisającej pionowo belki trafia pocisk o masie m=20g, poruszający się poziomo z prędkością v=500m/s. Pocisk przebija belkę na wylot i porusza się z prędkością v1=200m/s. a) oblicz prędkość kątową belki po przestrzeleniu b)ustal jaką część początkowej energii kinetycznej pocisku stanowi energia kinetyczna belki tuż po przestrzeleniu.
6 lut 20:16
Kacper: rysunek
6 lut 20:17