fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Statystyka 1245: Belka OA o długości l=4,5 m osadzona jest końcem O przegubowo, a na drugim końcu A dźwiga ciężar Q=2200 N. Belka utrzymywana jest w położeniu poziomym za pomocą liny BC umocowanej do pionowej ściany tak, że tworzy z nią kąt α=54 OB=a=2,7 m. Wyznacz naciąg liny S oraz wartość liczbową i kierunek reakcji R przegubu, pomijając ciężar belki.
6 lut 15:04