fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Przyspieszenie ziemskie JKL: Na jakiej głębokości pod powierzchnią Ziemi przyspieszenie ziemskie jest takie samo jak na wysokości h=2km nad powierzchnią Ziemi?
3 lut 18:38
4 lut 09:33