fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Wektory Zzz: Dane są wektory A=−3i−2j B=−i−4j. Oblicz kąt pomiędzy wektorami.
2 lut 19:06
: skorzystaj z iloczynu skalarnego
2 lut 20:53
: 36o
2 lut 20:54