fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
hmm tuk.uk: skalarny potęcjał elektryczny we współrzędnych kartezjańskich : U = x2 + 6y −5z2)kV jakie jest natężenie pola elektrycznego na początku układu ?
2 lut 13:27
: potencjał jaki jest zwiazek pomiędzy natężeniem a potencjałem ?
2 lut 20:52