fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Proszę o pomoc w zadaniu. Maciej : Stopa bezrobocia w pewnym kraju na początku 2011 roku wyniosiła 15,1 %,a na początku następnego roku obniżyła się do 9,2 %. a) o ile punktów procentowych obniżyło się bezrobocie? b) o ile procent obniżyło się bezrobocie?
2 lut 06:57