fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Proszę o pomoc w zadaniu . Maciej : Pan Kowalski chciał ubespieczyć mieszkanie. Agent ubezpieczeniowy uwzględnił 3 zniżki od składki podstawowej : −5 % za kontynuację ubezpieczenia. − 10 % za zamontowanie drzwi przeciwwłamaniowych. −10 % za ubezpieczenie w tej samej firmie ubezpieczeniowej samochodu. Agent naliczył też jedną zwyżkę w wysokości 15 %,gdyż mieszkanie Pana Kowalskiego znajdowało Się na parterze. Jaką część składki podstawowej zapłcílł pan Kowalski za ubezpieczenie Swojego mieszkania.
2 lut 06:39