fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Proszę o pomoc w zadaniu Maciej : Na obóz harcerski wyjechało 50 Czechów i o 60 %więcej Polaków a) ilu Polaków było na tym obozie? b) jaki procent wszystkich uczestników stanowili Polacy? c) o ile procent mniej było na obozie Czechów niż Polaków?
1 lut 17:26
Janek191: a) 50 + 0,6*50 = 50 + 30 = 80
 80 80 
b)

=

≈ 0,615 = 61,5%
 50 + 80 130 
  80 − 50 30 
c)

=

= 0,375 = 37,5%
 80 80 
1 lut 17:55