fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Proszę o pomoc w zadaniu. Maciej : Cęnę pewnego towaru podwyższono o 20%, a następnie nową Cęnę jeszcze raz podwyższono o 20%. Jakim procent ceny początkowej była cena końcowa.
1 lut 17:13
majka: x+0,2x+0,2(x+0,2x)=1,44x czyli 144%
1 lut 21:56