fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Moment bezwładności o rany julek: Jaką masę na metr bieżący posiada pręt o długości 1,2 m i momencie bezwładności I=360000 g*(cm)2 względem osi przechodzącej przez jego środek ?
1 lut 03:15
pudel i hanecka: J=kml2 m=Sld J=∫mldl ___________ J=Sd∫l2dl ___________
 1 
J=

ml2
 3 
____________
 2 m l 1 
J0,5=

*

*(

)2=

ml2
 3 2 2 12 
________________________________________
1 120−100 

(m+m*(

)l2=360000
12 100 
m=250 g
1 lut 03:41
pudel i hanecka: Oznaczenia standardowe,ale gwoli ścisłości: m=?,J0,5=360000 g*(cm)2,l=1,2 m =120cm,S−pole przekroju poprzecznego pręta, d−gęstość pręta
1 lut 03:49
Wiem: Po prostu widzisz: W zadaniu ułożonym i podanym przez Ciebie należało by także dodać że oś przechodzi przez środek pręta prostopadle do niego. Ale to raczej oczywiste Uwaga do o rany julek
1 lut 09:00