fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
zadanie z sprezynka student1: Masa zawieszona na sprężynie spowodowała jej rozciągnięcie o 10cm. Jeżeli rozciągniemy spręzynę z zawieszoną masa o dodatkowe 2 cm z położenia równowagi to będzie ona wykonywać drgania harmoniczne. Oblicz a okres tych drgań b maksymalna prędkość jaką osiągnie masa c Zapisz na podstawie poprzednich obliczeń równanie ruchu masy x(t)
30 sty 12:32
: ogarnąłeś już wzory, których tu potrzeba ?
30 sty 14:16
student1: No F=−kx i F=mg T=2πm/k
30 sty 14:45
: to nie te
30 sty 22:43