fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Zadanie O rety kotlety: Oblicz jaką część amplitudy drgań harmonicznych o okresie T=0,6s stanowi wychylenie z położenia równowagi przy którym prędkość drgań jest równa połowie prędkości największej obliczyć także ile czasu trwa przejście obiektu drgającego z położenia równowagi do tak określonego miejsca
27 sty 16:39
klops: my tu wszyscy wiemy, że nic z tego nie kumasz tylko wklejasz rozwiązania i czekamy kiedy wreszcie zrozumiesz,że to nas nie bawi i kiedy przeniesiesz sie w zaświaty ?
27 sty 17:31
pudel: k=?,t=?
 2πt 2Aπ 2πt 
x=Asin(

) ⇒ v=

cos(

)
 T T T 
_____________________________________
 2Aπ 
v=

cos(arccos0,5)
 T 
_________________________
2πt π T 

=

;t=

;t=0,1
T 3 6 
____________________________
 π 
x=Asin(

)=0,5A3
 3 
___________________________
 0,5A3 
k=

≈0,8660254038
 A 
To my również wiemy!
4 lut 11:26