fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Wyprowadź z definicji pracy energię potencjalną sprężystości jaaa: Witam. Ktoś pomógłby mi z wyprowadzeniem z definicji pracy energie potencjalną sprężystości?
27 sty 14:31
3232: zgłaszam się
27 sty 17:27