fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
piłka golfowa 12121: jak daleko upadnie piłka golfowa po uderzeniu w nią pod kątem 30 stopni , nadając jej prędkość początkową 25m/s. opory powietrza pomijamy
26 sty 16:31
3232: w której jesteś klasie ?
27 sty 17:26